"Евробилдинг Инженеринг" е надежден и коректен партньор за изпълнение на всички видове проекти за инфраструктурно и градско строителство. Компанията предлага следните услуги:

 • Строителство на обществени, жилищни сгради и инжeнерна инфраструктура.
 • Високо строителство
 • Инфраструктурни проекти
 • Водопроводи и канализация
 • Пътища и мостове     
 • Масивни, метални и стоманенобетонни конструкции
 • Брегоукрепване
 • Укрепване на изкопи, пилоти и шлицови стени
 • Оборудване и обзавеждане
 • Предаване и въвеждане в експлоатация на строежите
 • Гаранционна и следгаранционна поддръжка