Реконструкция и модернизация на автобусно депо „БУРГАС БУС“

към списъка

Изпратете запитване

Реконструкция и модернизация  на автобусно депо „БУРГАС БУС“

Реконструкцията и модернизацията на автобусното депо на  „Бургасбус“ ЕООД е част от големия проект „Интегриран градски траспорт”, ремонта на цялостната база на общинския превозвач е финансиран със средства от ЕС и включва следните подобекти:

Блок А – с обща застроена площ от 5 248 кв.м.

-          Обезпечаване на халета за ремонт и поддръжка на 49 автобуси на природен газ;

-          Обособяване на Пункт за периодични технически прегледи;

-          Обособяване на Пункт за периодични технически прегледи за автобуси 5 категория;

-          Обособяване на Ремонтна работилница;

-          Агрегатно, тапицерно, ковачно, заваръчно, радиаторно помещение, 5 акумулаторни помещения и още 9 специализирани помещения с различно предназначение;

-          Склад за едрогабаритни части;

-          Склад за стъкла;

-          Дърводелска работилница и др

Блок Б – с РЗП: 1 056 кв.м.

В Блок Б се обновяват старите и се обособяват нови помещения за офиси, битови помещения, амбулатория извънболнична помощ, зала за обучение и др.

Блок В – със застроена площ от 3 036 кв.м.

Предмет на проекта за реконструкция е вътрешно преустройство на блок В за :

-          автосервиз – със зони за електронна диагностика, за монтаж на гуми и боядисване

-          работилници,

-          сервизно хале за автобусния дизелов парк – 28 съчленени автобуси,

-          маслено стопанство.

Блок Г – застроена площ от 1 177 кв.м.

Предмет на проекта за реконструкция е вътрешно преустройство на Блок Г в:

-          Автомивка,

-          Входно-изходни пункт с предпътни прегледи,

-          Офиси;

-          Диспечерно автобусни превози.

Инфраструктура

Изготвяне на цялостно ситуационно  решение  на  площадковите транспортни връзки, обвързващи  отделните обекти в депото – автосервиз, пункт за технически прегледи, дизел- и метанстанция, паркинги за автобуси  - с минимална площ за паркиране 7 500 кв.м. и за маневриране 2 400 кв.м., паркинг за автомобили на служители и посетители, вход- изход  с контролно- пропусквателни пунктове, рехабилитация на съществуващото асфалтово покритие, озеленяване.

 Ремонт на административна сграда

Предмет на ремонта е осигуряване на енергийната ефективност на сградата - подмяна на съществуваща дограма, направа на топлоизолация, фасадни покрития, топло- и хидроизолация по покривните конструции,  монтаж на фотосоларни инсталация от колектори на покривната конструкция на сградата.

Ведомствена дизел и метанстанция

Изграждане на ведомствена бензиностанция за дизелово гриво и метанстанция с вход и изход от площадката на Автобусното депо,  предназначена за обслужването на автобусен парк. Станцията включва  3 броя метанколонки и  3 броя колонки за дизелово гориво, компресорна станция, обслужваща сграда,  резервоари за дизелово гориво с възел за разтоварване и площадка за 2 автотрейлера .