Новини

Завърши реконструкцията на депото на „БУРГАС БУС“
03.10.2014Завърши реконструкцията на депото на „БУРГАС БУС“

Реконструкцията и модернизацията на автобусното депо на  „Бургасбус“ ЕООД е вече завършена.

Като част от големия проект „Интегриран градски траспорт”, ремонтът на цялостната база на общинския превозвач е финансиран със средства от ЕС.

„Бъдещето на „Бургасбус“ е осигурено поне за 20 години напред. Целият подвижен състав е обновен – и автобуси, и тролейбуси. Когато се подготвяше проектът „Интегриран градски транспорт на Бургас“, изрично настоявахме пред европейските партньори в него да се предвиди пълен ремонт и дооборудване на депото с всякаква техника и ремонтни запаси. Това дава една сигурност на общинския превозвач и неговите стотици служители за много години напред“-  каза кметът на Бургас Димитър Николов.

Част от строително-монтажните дейности включват изграждане на нова ведомствена ДИЗЕЛ  и МЕТАН СТАНЦИЯ с 3 дизелови колонки,  колонка за Ad-blue и 3 СNG – колонки. Направена е реконструкция и вътрешно преустройство на халетата на автобусното депо, с разположените в тях зони за автосервизна дейност, пункт за периодични прегледи, автомивка. Ремонтиран е и паркинга за автобуси, като е изградена нова отводнителна система, както и осветителна инсталация за цялото пространство. Напълно модернизирана е и административната сграда.

Реализирането на инженеринговите дейности (проектиране и строителство) беше възложено на изпълнителя „ДЕПО-БУРГАС” ДЗЗД, Стара Загора, избран след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. Водещ партньор в консорциума е бургаската строителна компания „Евробилдинг  Инженеринг“.

Информационна агенция „ Фокус“

Към всички новини