Бургас, ул. Княз Ал. Батенберг 28

към списъка

Изпратете запитване

 

В началото на 2013г. Строителна компания ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ бива избрана за Главен изпълнител на обект „Реставрация, ремонт и реконструкция на сграда, недвижима културна ценност – гр. Бургас, ул. Княз Александър Батенберг № 28” по проект „Създаване и развитие на бизнес инкубатор – Бургас”.

Сградата се намира в Морската градина на гр. Бургас, в района срещу Централен плаж, която е културна ценност на градинското и парково изкуство от „национално значение”. Самата сграда пък е част от „архитектурен ансамбъл ул. Княз Батенберг – ул. Филип Кутев”, който е от „местно значение”.

Построена около 1900 г. Като жилище на богат гръцки търговец, през 90-те години на миналия век сградата опустява и започва да се руши. Целта на проекта е да се решат задачите, свързани с укрепването, реставрацията, адаптацията и социализирането на тази недвижима културна ценност. Новото и функционално разпределение включва обособяването на рекреационно пространство, архивно помещение, 9 офиса, 3 зали -  конферентна, мултимедийна и презентационна, както и  интерактивно изложбено пространство.

Във връзка с това се изпълняват редица ремонтни дейности:

-          Конструктивно укрепване;

-          Подмяна на покривната конструкция и покритие;

-          Изграждане на нови инсталации;

-          Подмяна на съществуващата неоригинална дограма;

-          Изграждане на нови санитарни възли;

-          Поставяне на съвременни покрития по под, таван и стени;

-          Осигуряване на енергийна ефективност;

-          Осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение.

Както и някои специфични реставрационни дейности:

-          Реставрация на фасадите;

-          Реставрация на автентичната дограма;

-          Реставрация на автентични елементи от интериора и екстериора.