Храм „Св. Георги Победоносец“

към списъка

Изпратете запитване

Християнски храм „Св. Георги Победоносец“ се намира в гр. Бургас, ж.к. Победа. Построен е по инициатива на собственика на телевизия СКАТ - Валери Симеонов. Както той, така и много други са спомогнали с финансови средства за богоугодното дело по изграждането на храма. Сред тях са: строителна компания „Евробилдинг инженеринг“ ООД, извършила строителните дейности, „Домостроене“ АД, авторът на проекта арх. Румен Дафов, и др.
Храмът е разположен върху терен с площ от над 1300 кв.м. 

Проектираната съобразно християнските канони, църква е с надлъжна ос изток-запад, като входа е от запад, а олтарната част – на изток. Постройката е със застроена площ от около 200 кв.м., разпределени на две нива.  Под колонада се влиза в предверие с канцелария и стълбище към второто ниво. От предверието се влиза в помещението за богослужение, в дъното на което е църковният иконостас. На второто ниво е проектирана галерия за църковен хор и стълбище, по което се осигурява достъп до камбанарията.

За архитектурен прототип на храма в кв. „Победа“ е послужила църквата „Рождество Богородично“ в бургаското село Твърдица.