Физкултурен салон и пристройка на ОУ „Княз Борис I“

към списъка

Изпратете запитване

Училище „Княз Борис I” е едно от най-старите в гр.Бургас. Създадено е преди повече от век – през 1906г., но никога не е имало физкултурен салон.

В началото на 2014г. строителна компания „Евробилдинг Инженеринг” бе избрана за главен изпълнител на обект „Пристройка за физкултурен салон, бюфет и кабинет към сградата на училище „Княз Борис I”.

Пристройката съдържа 3 надземни нива, които са свързани със съществуващата сграда в два от етажите. Разгърнатата застроена площ на обекта е 1 400 кв.м.

На приземния етаж са разположени физкултурния салон, съблекалните към него, кабинета на преподавателите по физкултура и бюфета за учениците, който  е с директен излаз на двора. Физкултурният салон е с размери 16.0  Х 25.0 м и височина 9.0 м. и е богато остъклен.

На първия етаж са разположени две класни стаи и кабинет за офисни нужди. За класните стаи е предвидена защитна дървена обшивка, която ще играе и слънцезащитна роля.

На втория етаж е поместен  кабинет по литература и хранилище за книги към него.

За придвижването по етажите на пристройката на лица с увреждания е предвидена платформа с повдигателно устройство.

Проектът ще бъде реализиран на два етапа. Първият предвижда изграждането на приземния етаж с физкултурния салон и съблекалните към него, ученическия бюфет и топла връзка между новата и старата сграда – около 900 кв.м. застроена площ. Във  втория  етап е заложено да бъдат построени останалите по проект етажи.