"Евробилдинг Инженеринг" е отворена за младите хора, които имат желание за участие в стажантски програми за придобиване на практически знания и умения в областта на строителството, счетоводството, управлението на човешки ресурси и други области на професионалната реализация. Нашата цел е да съдействаме за тяхното професионалното и личностно развитие.

В Стажантската програма могат да се включат ученици, студенти и дипоманти с магистърска или бакалавърска степен на обучение.

Можете да кандидатствате за стажантската програма на "Евробилдинг Инженеринг" като изпратите кратка автобиография на e-mail: office@eurobuildingengineering.com и посочите телефон за връзка. Документи могат да се подават целогодишно.

Ще разгледаме всяка кандидатура с дължимото внимание и ще се свържем с одобрените кандидати.