"Евробилдинг Инженеринг” ООД - една от най-стабилните строителни организации в България и водеща строителна компания за региона на Източна България и Черноморието.

"Евробилдинг Инженеринг" ООД е строителна компания, специализирана в изграждането на обществени, жилищни, промишлени и инфраструктурни обекти. Компанията предлага цялостни решения като главен изпълнител на сгради и съоръжения и развива инвестиционна дейност в собствени проекти.

"Евробилдинг Инженеринг" е създадена през 2005 г. Компанията има представителства в градовете София, Бургас, Велико Търново и Варна. За последните пет години "Евробилдинг Инженеринг" е реализирала забележителен брой проекти за градско жилищно и офис строителство, ваканционни и бизнес имоти с обща разгъната застроена площ от над 350 000 кв. м. Средногодишно "Евробилдинг Инженеринг" изпълнява обекти с над 100 000 кв. м. разгъната застроена площ.

За времето от създаването си до сега "Евробилдинг Инженеринг" е успяла да се наложи като надежден и стабилен партньор, както сред български, така и сред чуждестранни компании - инвеститори. "Евробилдинг Инженеринг" работи успешно с инвеститори както от България, така и от цяла Европа.

"Евробилдинг Инженеринг" е редовен член на Камарата на строителите в България и е сертифицирана по международния стандарт за управление на качеството ISO 9001: 2008, за управление на околната среда ISO 14001:2004 и за управление на безопасните условия на труд OHSAS 18001:2007