Корпоративната социалнат отговорност е неделима част от бизнеса на "Евробилдинг Инженеринг". С дейността си компанията допринася за местните общности – не само чрез сградите и инфраструктурните проекти, които реализира, но и чрез подкрепа за добри каузи в полза на обществото.

В цялостната стратегия за социална отговорност на „Евробилдинг Инженеринг” са включени няколко основни направления: 

  • Грижа за местните общности - "Евробилдинг Инженеринг" осигурява подкрепа за деца в неравностойно положение и реализира проекти от обществена значимост в регионите, в които работи.
  • Грижа за околната среда - "Евробилдинг Инженеринг" развива дейността си с грижа за опазване на околната среда
  • Грижа за безопасността на служителите - "Евробилдинг Инженеринг" осигурява подходяща и безопасна работна среда за своите служители