Мисията на "Евробилдинг Инженеринг" е да предоставя качествени и конкурентни решения в областта на високото и ниското строителство. Независимо дали става въпрос за жилищни, търговски, ваканциони проекти или проекти за обществена инфраструктура, компанията има готовност с подходящите решения. В лицето на "Евробилдинг Инженеринг" ще откриете истински професионалист, стабилен и надежден бизнес партньор, готов да отговори на Вашите изисквания и да работи бързо, качествено и без компромиси.

Визията за развитие на "Евробилдинг Инженеринг" е да създава стандарти в областта на надеждното и качествено строителство в България. Тя се основава на три основни стълба:

  • Да печелим и пазим доверието и уважаванието на клиентите и партньорите си, да отговаряме на техните нужди и да изпълняваме коректно всеки ангажимент към тях.
  • Да създаваме на служителите си възможности за развитие и да възнаграждаваме успеха.
  • Да помагаме за по-доброто качество на живот и развитието на местните общности, там, където работим.

В работата си екипът на "Евробилдинг Инженеринг" се ръководи от следните принципи:

  • Етика – честност и справедливост
  • Стабилност – качество и надеждност на изпълнението
  • Сигурност и безопасност
  • Устойчиво развитие в полза на компанията, клиентите и обществото