"Евробилдинг Инженеринг" ООД е вписана в Централния професионален регистър на строителя, съгласно закона за Камарата на строителите, за изпълнение на следните видове строежи по групи и категории:

  • Строежи от високо строителство, от първа до пета категория с прилежащата им инфраструктура, електронни мрежи и съоръжения.
  • Строежи от транспортната инфраструктура от трета и четвърта категория
  • Строежи от енергийната инфраструктура от трета категория
  • Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда от трета категория.
  • Строителни и монтажни работи