В структурата на „Евробилдинг Инженеринг” ООД функционират над 15 дружества, работещи в областите инвестиции, проектиране, строителство, ремонтни дейсности, пропърти мениджмънт и др.